AFP Geodezja
Piotr Foltyński

tel. 665 720 610
e-mail: afpgeodezja76@gmail.com

Siedziba firmy:
Maszewo ul. Ziołowa 4
66-446 Deszczno

Potrzebujesz oferty?

Wykonujemy:
  • sporządzanie map do celów projektowych w formie elektronicznej z poświadczeniem lub papierowej z poświadczeniem,
  • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych (budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne, budynki przemysłowe, handlowo-usługowe i inne) i sporządzanie dokumentacji do odbiorów oraz do zmian w rejestrach ewidencji gruntów i budynków,
  • inwentaryzacje powykonawcze przebiegu sieci urządzeń podziemnych takich jak: sieci gazowe, wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne i inne,
  • inwentaryzacje powykonawcze przyłączy do budynków oraz sporządzanie dokumentacji do odbiorów częściowych oraz końcowych w zależności od potrzeb gestora sieci, w tym sporządzanie szkiców do odbiorów przyłączy w trakcie budowy,
  • wytyczenia budynków i budowli pod budowę,
  • wykonywanie wielu innych prac geodezyjnych koniecznych w procesach budowlanych takich jak: ujawnianie budynków w rejestrach ewidencji gruntów i budynków, rozbiórki budynków, tyczenie sieci podziemnego uzbrojenia terenu,oraz prace geodezyjne pod indywidualne zamówienie z zakresu całego procesu budowlanego.
    Realizacja prac geodezyjnych jest zawsze poprzedzona odpowiednimi konsultacjami dla klienta z jakiego asortymentu prac należy skorzystać w danym czasie, aby zakres prac geodezyjnych stał się dla klienta bardziej zrozumiały, prostszy i transparentny. Mamy konkurencyjne ceny. Do wyceny danej usługi podchodzimy całkowicie indywidualnie. Współpracujemy z projektantami specjalizującymi się w odpowiednich branżach oraz wykonawcach prac budowlanch i ziemnych.